I slutten av 2019 inngikk vi samarbeid med Sortere.no og Heydays om å bygge Norges nye kildesorteringsapp. Sortere jobber for å få folk til å kaste mindre og sortere mer. Sortere.no har over flere år bygget opp et imponerende bibliotek med verdifull informasjon om miljø, avfall og kildesortering. Der finner du alt fra hva som skal sorteres hvor, nærmeste gjenvinningsstasjon og nyttig informasjon, som slik gjør du det og hvorfor kildesortere.

I midten av januar 2020 ble første workshop avholdt, hvor målet var å samkjøre teamet, kartlegge idéer og gjøre prioriteringer sammen. Vi gleder oss til fortsettelsen.

PS: Følg Sortere.no på Instagram for å lære mer om sortering i hverdagen.