NAF har hvert år siden 1928 gitt ut NAF Veibok, hvor de har synliggjort perler langs norske veier – til stor glede for ferierende bilister. I kjernen skal NAF Lokalkjent gjøre det samme, men drar i tillegg nytte av moderne teknologiske muligheter for å styrke tjenesten. Utover å finne informasjon om opplevelser langs veiene, er det blant annet mulig å kjøpe billetter direkte fra tjenestetilbyderne.

I 2018 lanserte NAF i samarbeid med Værsågod en prototype av lokalkjent.no. Nedslagsfeltet var da innsnevret til å gjelde Rondane Nasjonalpark. Alt innhold var produsert av et dedikert team hos NAF, og billettsalg foregikk mer eller mindre manuelt med NAF som mellomledd. Ambisjonen for sommeren 2019 var å skalere tjenesten nasjonalt, og dermed måtte en større del av dette ansvaret ligge hos tjenestetilbyderene selv.

Kodebyraaet ble involvert for å bygge et administrasjonsgrensesnitt som nå lever parallelt med lokalkjent.no. Her kan tilbyder registrere seg i løsningen, redigere informasjon om sine tilbud og publisere billetter. Vi bygde også en komponent for å håndtere betaling, som ble sømløst integrert i nettsiden for lokalkjent.no.

Alt i alt et svært spennende samarbeid for en ambisiøs og seriøs kunde. I tillegg fikk vi en sjelden mulighet til å jobbe tett på våre venner i Værsågod.